MEN RẮC SINH HỌC

Hotline: 0246.673.3995/0912322310
Email: farmasianquocte@gmail.com

Mô tả

Thành phần: Trong 1000g

Amylase (min) …………6.400 BAU

Phytase (min)…………...8.000 FTU

Độ ẩm(max)……………………10%

Cát sạn ( max)………………….2%

Chất mang vđ…………………..1000g

Các vi khuẩn có lợi: bacillus ssp; lactobacillus ssp

Hỗn hợp các enzyme khác: protease, xylanase, mananase.

Công dụng

Tạo môi trường trong sạch không gây ô nhiễm

Giảm mắc bệnh hen, CRD             

Giảm chi phí thuốc

Tăng chất lượng thịt                 

Tăng lợi nhuận chăn nuôi

Không gây ô nhiễm môi trường ---

 Tăng trọng nhanh hơn

Ít phải thay phân           

Giảm nhân công lao động

Làm tiêu phân giảm ướt                   

Nuôi tỷ lệ được nhiều hơn

Cách dung

Phù hợp trong chăn nuôi công nghiệp, yêu cầu nền chuồng đệm lót dày 20- 35cm.

Chất liệu tốt nhất là mùn cưa, vỏ bào, vỏ lạc, lõi bắp, trấu, thân cây bắp nghiền ( độ dài 3-5mm)

Sử dụng cho gà, vịt, cút thịt; gà, vịt, cút đẻ; Lợn thịt, lợi nái…

Rắc chuồng trại 25kg/1000-1500m2. Sau 10 -15 ngày rắc lại 1 lần.

Nước ao, hồ, cống rãnh: 25kg/10.000m3 nước. Sau 20 ngày rắc lại 1 lần.

Lưu ý : Để kéo dài thời gian đệm lót, đạt hiệu quả kinh tế cao hơn, hãy kết hợp cho vật nuôi ăn thức ăn lên men.

Đảm bảo chuồng trại luôn thông thoáng và mát

Bình luận

Sản phẩm khác