CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Tại Website https://farmasianquocte.com/  tất cả các thông tin hoặc nội dung mang tính riêng tư của Quý khách đều được chúng tôi tuyệt đối tôn trọng và cam kết bảo mật hoàn toàn. Do vậy, Chính sách riêng tư, bảo vệ thông tin cá nhân người tiêu dùng được thể hiện dưới đây sẽ được chúng tôi cam kết thực hiện nhằm bảo vệ tối đa quyền lợi của tất cả Quý khách.Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân người tiêu dùng sẽ giúp giải thích cụ thể về cách chúng tôi tiếp nhận, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân của người tiêu dùng (chỉ trong những trường hợp thật sự cần thiết). Đồng thời, Chính sách này cũng sẽ trình bày các quy trình thực hiện nhằm bảo mật thông tin cá nhân của quý khách và giải thích quyền lựa chọn của quý khách về việc sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân của mình.

1/ Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách để cung cấp thông tin khi cần thiết liên quan đến việc Quý khách sử dụng website của chúng tôi, để trả lời các câu hỏi hoặc gửi tài liệu và thông tin Quý khách yêu cầu.

2/ Phạm vi sử dụng thông tin:

Website farmasianquocte.com sử dụng thông tin của Người tiêu dùng cung cấp để:

– Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng;

– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và https://farmasianquocte.com/ 

3/ Thời gian lưu trữ thông tin:

Thông tin cá nhân của khách hàng mà chúng tôi thu thập được sẽ được chúng tôi lưu giữ trong khoảng thời gian phù hợp với quy định của pháp luật hoặc cho đến khi các thông tin đó còn đáp ứng được mục đích và phạm vi sử dụng được quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện này.

4/ Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin:

  • Ban Giám đốc;
  • Bộ phận tiếp thị của CTCP thuốc thú y Farmasian quốc tế.
  • Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với website:https://farmasianquocte.com
  • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động;
  • Công ty nghiên cứu thị trường;
  • Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Người Tiêu Dùng;
  • Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5/ Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

Công ty cổ phần thuốc thú y Farmasian Quốc Tế

Địa chỉ: Số 64 ngõ 333 Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Email:farmasianquocte@gmail.com

Điện Thoại: 0246.673.3995/0912.322.310

6/ Phương Thức và Công Cụ để Người Tiêu Dùng Tiếp Cận và Chỉnh Sửa Dữ Liệu Thông Tin Cá Nhân của Mình:

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu  website https://farmasianquocte.com thực hiện việc này.

7/ Cơ Chế Tiếp Nhận và Giải Quyết Khiếu Nại Liên Quan đến Việc Thông Tin của Người Tiêu Dùng

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, Người tiêu gọi điện thoại tới số 0246.673.3995/0912.322.310 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc cho ban quản trị. Ban quản trị cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 24 giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được khiếu nại.